Chania
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Regulamin

REGULAMIN HOTELOWY

Kierownictwo i pracownicy  obiektu Willa Anna będą wdzięczni Gościom za okazaną współpracę i  przestrzeganie niniejszego regulaminu, który powstał, aby służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

Postanowienia ogólne

1.Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Willi Anna  i jest integralną częścią umowy, do której dochodzi podczas podpisania karty meldunkowej lub poprzez dokonanie rezerwacji czy też wpłaty zaliczki na poczet pobytu. Wykonanie którejś z powyższych czynności potwierdza zapoznanie się i akceptację przez Gościa warunków Regulaminu.

2.Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Willi Anna.

3.Regulamin jest dostępy na tablicy informacyjnej w Recepcji oraz na stronie www

Zameldowanie i rezerwacja

1.Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz na życzenie Recepcji wypełnienie i podpisanie karty meldunkowej.

2.Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie wstępnej rezerwacji, które zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do dokonania przelewu zaliczki w wysokości 30 % wartości pobytu. W przypadku rezerwacji na 1 dobę kwota zadatku wynosi min. 100 zł. .

3.Przedpłatę należy uiścić w terminie do 5 dni od momentu dokonania rezerwacji, pozostałe należności przy zameldowaniu lub najpóźniej w dniu wyjazdu Gościa. Osobom nie posiadającym rezerwacji oraz opłaconej zaliczki nie gwarantujemy  zakwaterowania.

4.W przypadku rezerwacji dokonanych na krócej niż 5 dni przed planowanym przyjazdem obiekt  może wskazać termin wpłacenia zaliczki w dniu dokonania rezerwacji. Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

5.Jeśli zaliczka nie wpłynie na konto bankowe obiektu w terminie wyznaczonym lub wpłynie później,  zastrzegamy sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji.

6.Pobyty pakietowe obejmują całość zawartych w nim świadczeń  i w przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania pakietu opłata za niewykorzystane usługi nie podlega zwrotowi.

7.Podczas zameldowania w recepcji Gość hotelowy otrzymuje klucz do pokoju wraz z chipem do drzwi wejściowych, które jest zobowiązany zwrócić  w dniu wyjazdu. W przypadku utraty bądź uszkodzenia klucza pobierana będzie kara pieniężna w wysokości 50 złotych.

8.W obiekcie obowiązuje  cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego.

9.Gość Willi Anna nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

10..Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym do godziny 22:00.

11.Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia i otwierania ognia. Za naruszenie tego punktu regulaminu  będzie pobierana kara pieniężna w wysokości 500 zł.

Doba hotelowa

1Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

2.Jeśli Gość nie wskazał inaczej, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

3.Przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

Willa Anna uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę bieżącej dostępności.

Przedłużenie doby hotelowej w dniu wyjazdu: 25 zł za pokój za każdą kolejną rozpoczętą godzinę.

Usługi

1.Obiekt hotelowy Willa Anna  jest zobowiązany zapewnić:

-warunki komfortowego  i nieskrępowanego wypoczynku gościa

-bezpieczeństwo pobytu i zachowanie tajemnicy informacji o Gościu

-profesjonalną i     uprzejmą obsługę

-room service pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw  podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko za jego zgodą. W miarę posiadanych możliwości Willa Anna  zaoferuje inny pokój, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły zostać usunięte.

2.Usługi nieodpłatne  w Willi Anna:

-udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą

-budzenie o wyznaczonej godzinie, room service (każdorazowo wymiana pościeli po upływie 5 dni  i ręczników po upływie 3 dni pobytu

-wi-fi dostępne na terenie całego obiektu

– bezpłatny parking, monitorowany, niestrzeżony

-możliwość przechowywania w sejfie hotelowym pieniędzy i przedmiotów wartościowych, -wypożyczenie żelazka i deski do prasowania do użytku tylko w miejscu wskazanym prze pracownika Willi Anna

3.Odpłatnie Willa Anna proponuje:

-wynajem łóżeczka dziecięcego

-codzienną wymianę ręczników

Odpowiedzialność hotelu i Gości

1. Obiekt jest odpowiedzialny za wszystkie wartościowe rzeczy: precjoza, znaczne kwoty  pieniędzy itp., które zostały zdeponowane w sejfie w Recepcji.

2.W przypadku jakiejkolwiek szkody Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o jej wystąpieniu  niezwłocznie.

3.Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

4.W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, obiekt może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracownika Willi Anna, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.

5.Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

Bezpieczeństwo pobytu

1.Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia hotelowego.

2.Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

3.Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika recepcji.

4.Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

5.Obiekt może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników obiektu albo innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania obiektu

Postanowienia ogólne

1.Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju, mogą zostać odesłane na koszt gościa pod wskazany adres. W innym przypadku obiekt przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy.

2.Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane w Recepcji hotelowej.

Życzymy naszym Gościom miłego i bezpiecznego pobytu!

Willa Anna,

ul. M. Reja 8,

43-450 Ustroń,

tel. 33 8542786,

ustron@willaanna.com.pl

Category : Uncategorized
×
zamknij
1Sprawdź
2Pokoje
3Podsumowanie
Data przyjazdu
Data wyjazdu
2 DOROSŁYCH +

1 pokój

Dostępne pokoje

wstecz